Site logo

 


Vi byder dig velkommen til

Haflinger Avlsforeningen Danmark

 


 

TIL HINGSTEEJERE

En ny bedæknings sæson står for døren, og det er tid for, at få udformet en ny hingsteliste

På HADKs hjemmeside.

Det er gratis for medlemmer som har en kåret (også EU kåret) hingst at få en annonce på

HADKs hjemmeside under fanen hingste, du skal sende billeder af din hingst, svarende til

de Billeder der er på hjemmesiden p.t. med hensyn til størrelser, og oplyse om hvem hen-

vendelse skal ske til, tlf. nummer og evt. mail adresse, samt afstamningsgitter på hingsten.

Foreningen sætter kårings tal og beskrivelse ved hingsten.

Du kan henvende dig til Jesper for oplysninger på mail: jei smith@hotmail.com

Eller tlf. 22 43 42 23
 

Rules for the European Haflinger Championship 2015
 
 
 
 
 
 

 

Kære hingsteejer

 

Vedhæftet er en invitation og tilmeldingsblanket til dette år Pony Hingsteshow, hvor vi selvfølgelig håber på, at se jer til en spændende dag, hvor I får mulighed for at få bedømt jeres hingste samt få promoveret dem til et interessant publikum.

 

Udover vedhæftet finder I information om dette års show på facebook/ponyhingsteshow og på hjemmesiden www.ponyhingsteshow.dk

 

Tilmeldingsblanket her

Proportioner her

 

 

På glædelig gensyn den 6. april 2015 til Pony Hingsteshow Sjælland hos

Team Cabe i Ringsted


 

HADK afholder generalforsamling lørdag den 14. marts 2015 kl. 13,00 i Dragonstuen på Hestecenter Vilhelmsborg, Århus.

Vi starter kl.12,00 med en opvisning af nogle Haflinger  ryttere i opvarmnings hallen.

Foreningen er vært ved en let traktement, da vi jo har 40 års jubilæum.

Husk at forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest lørdag d. 21 feb. Da alt materiale skal være medlemmerne i hænde senest 14dg. før afholdelse af Generalforsamlingen.

Bestyrelsen håber på, at der vil møde rigtig mange op, så vi kan få en forhåbentlig god dag.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen HADK


Haflinger Avlsforeningen Danmark, siger tak for 2014 til alle vore medlemmer og på gensyn i 2015, til nye oplevelser med vores dejlige heste. Et nyt forenings år er startet, så husk at forny jeres medlemskab.

 

Se prisliste for 2015 her

 

Husk evt. tilmelding til Verdensudstilingen er senest 15 januar 2015.


 

HADK anmoder om medlemmernes tilladelse til at Deres navn bliver offentligt gjort på HADKs hjemmeside under en medlemsoptegnelse, hvis du/I ikke melder fra inden d. 16 november 2014 anser foreningen at det er en tilkendegivelse om ja til offentliggørelse. (persondataloven kræver at alle bliver spurgt)


 

 

 

Kære medlemmer.

HADK har fået tildelt 10 udstillingspladser til verdensudstillingen 2015 i Fohlenhof Ebbs, Tyrol, den 4-7 Juni 2015.

Hingste, hopper, plage og følhopper (følet skal dog være født senest 30 april 2015) kan udstilles, så har du lyst og ikke mindst en hest der kan repræsentere Haflinger Avlsforeningen Danmark på flotteste vis, så indsend din ansøgning til HADK's bestyrelse.

Hesten skal være registreret i HADKs stambog.

HADK vil såfremt der er interesse for det, forsøge at arrangere fællestransport, og arbejder pt. for lidt sponorstøtte (ikke i form af kontant tilskud).

Læs mere på http://www.haflinger.dk/files/2532-Ausschreibung__HWA2015_english.pdf


Bestyrrelsen ønsker Nazim tillykke med den beståede materialeprøve på Vilhemsborg d. 20-09-2014

 


Kåringen 2014.

Bestyrelsen i HADK takker udstillerne for den store opbakning I har vist foreningen, og ønsker tillykke til alle der opnåede kåring.

En stor tak til vores sponsorer for de fine sponsor gaver, og en stor tak til de mange medhjælpere som har ydet en stor indsats, uden jer kunne det ikke lade sig gøre.

 

Bestyrelsen beklager fejlen ved oprangeringen i 3 års holdet, og kan kun sige at vi har lært af det, og vil fremover indføre en ny procedure ift. oprangeringen.

Vi har gennemgået samtlige bedømmelseslister og kan bekræfte at helhedskarakteren gør, at den endelige oprangering var korrekt.

 

Vi vil påpege, at flere henvendte sig til bestyrelsen da fejlen blev opdaget, og det er OK, og vi fik en snak omkring dette. 

Bestyrelsen vil gerne undskylde over for dommersekretæren, at et medlem ytrede sin utilfredshed ved at henvende sig til hende, for at skælde ud og råbe af hende, dette er en uacceptabel opførsel som vi ikke kan stå inde for. 

Dommere og sekretær er til stede på foranledning af bestyrelsen. Så man må henvende sig til bestyrelsen og få en snak om tingene i alt fordragelighed. Er man uenig i bestyrelsen's (som udfører et stykke frivilligt arbejde, og ingen ønske har om at genere nogen medlemmer) valg af dommere/sekretær, må man møde op på generalforsamlingen og gøre sin indflydelse gældende.

 

Bestyrelsen.

 


HADK gør opmærksom på følgende:

HADK anerkender ikke DTH kåringer udført i 2013 og 2014, samt DTH aflagte materialeprøver aflagt hos Pferdezucht verband Tirol i Ebbs i samme tidsrum, da de ikke opfylder HADK's vedtægter.


Fane overrækkelse 14-06-2014

Et par billeder fra overrækkelsen af Haflinger Avlsforening Danmark's nye fane

 

 

 
 


Haflinger Avlsforeningen Danmark har fået tildelt 10 stk udstillingsret til verdensudstillingen 2015. Udstillingen finder sted d. 4-7 juni. læs linktet, Information om verdensudstillingen kan læses på de to link:

Tysk

Engelsk


Haflinger Avlsforeningen Danmark

- Eneste Haflingeravlsforbund i Danmark, som er godkendt af EU.

- Et avlsforbund, som tilhører fælleskabet under Landsudvalget for Heste.

- Et avlsforbund, som har 100 % renavl.

- Den eneste danske haflingerforbund der har egen stemme ved den nye

Haflinger Welt Zucht und Sportvereinigung.  

 
 
- Se mere på: www.haflinger-world.com